•                                                      (Sjekk oppdateringer på Aktiviteter.)

HISTORIKK/BAKGRUNN              

Da innehaveren av Karlsøy Handel i 2008 bestemte seg for å avvikle bestemte vi etter møte i Utviklingslaget å åpne ny butikk i de gamle ærverdige lokalene til ”Gammelskolen” (1849).

Etter at en stor del av Utviklingslagets medlemmer forskutterte for fremtidig varehandel og Karlsøy Kommune innvilget et lite startlån var nyetableringen en realitet. Juridisk er Butikken etablert som en forening og er ment å dekke lokalsamfunnets behov på mange plan.

 

SOSIAL ARENA

Karlsøyabutikken har etter etableringen vokst fra å være en tradisjonell vareleverandør til å bli en sterk sosial arena.

 

  • En ting er at Butikken drives på dugnad av noen av Karlsøyas ildsjeler og at overskuddet går til vedlikehold, oppussing og utvikling av Gammelskolen.
  • En annen er at Butikkens lokaler benyttes til møter og bevertning ved bryllup, barnedåp, Kommunestyremøter, Utviklingslagsmøter, kirkekaffe, dugnadsgjenger, etc.
  • Med sine posttjenester er Butikken helt nødvendig for postgangen på øya.
  • Galleri Carlsø som er regionens eneste helårsåpne galleri er også en del av Butikken og representerer et konsept vi kaller ”Kunst i Butikk”.
  • I forhold til mindre nyanskaffelser som dører, vinduer, toalett, o.s.v. arrangerer Butikken lotteri, loppemarked og innsamlinger til dette.
  • Butikken er også oppmøtested for øyas guidede historiske kulturvandringer.
  • Uteområdet benyttes bl.a. til storslåtte kunstperformancer og det danner seg etter hvert en skulpturpark her med installasjoner og skulpturer av anerkjente Nordnorske kunstnere.
  • Lokalene inneholder også en ideell og intim konsertscene.
  • Butikken har egen internettkafé.

 

Vi akter imidlertid å utvikle Butikken stadig videre og ser for oss matservering/restaurantvirksomhet som en naturlig videreføring av vår sosiale arena.

Både fastboende og besøkende etterspør et sted der det er muligheter for å få servering av varm mat og vi ser også for oss fremtidig småskalaproduksjon av øyas egne råvarer når godkjent storkjøkkenutstyr er på plass.

 

GAMMELSKOLEN "GAMMELSKOLEN" (1849) - KARLSØYABUTIKKEN - GALLERI CARLSØ
KARLSØYABUTIKKEN Karlsøyabutikken er nå i en omstillingsfase og vil iløpet av kort tid kunne servere mat fra vårt nye profesjonelle storkjøkken!
GAMMELSKOLEN GAMMELSKOLEN

GAMMELSKOLEN - UNGDOMSLAGET ENIGHET - GALLERI CARLSØ 

POST - SPISOAR - MUSIKKSCENE - INTERNETTKAFE - 

POSTEN POSTEN

POSTEN

INTERNETTKAFE INTERNETTKAFE

INTERNETTKAFE

AVISKAFFEKROK

UTEPLATTINGEN UTSIKT MOT REINØYA OG LYNGEN

 

UTSIKT FRA GALLERIET/BUTIKKEN

(Klikk siste bilde på sidene for å gå videre)